Надомна работа без посредник.

Как да започнете надомна работа без посредник? Допълнителни доходи и бизнес от къщи, с помощта на готови ръководства за незабавно стартиране. Самостоятелна работа като самонаето лице - целият доход остава за Вас, без посредник. Възползвайте се още сега!
 
ИндексИндекс  ТърсенеТърсене  Регистрирайте сеРегистрирайте се  ВходВход  

Създайте нова тема   Напишете отговор
Share | 
 

 Мерки за трудова заетост на пазара на труда осигуряват повече работа за хората (Trudova zaetost).

Go down 
АвторСъобщение
7lamb-ui
ГостПисанеЗаглавие: Мерки за трудова заетост на пазара на труда осигуряват повече работа за хората (Trudova zaetost).   Пон 07 Окт 2013, 21:03

Заетост е една от най-важните икономически характеристики на пазара на труда, като в обществото е по-разпространена представата за основаното на общественото разделение на труда социално-икономическо явление по приложение на труда, като обществено полезна дейност или работа.

Заетостта трябва да се разглежда от две гледни точки:

 • - като икономическа категория и
 • - като социално-икономическа категория.
По този начин могат да се различат следните видове заети граждани:

 • - с постоянна работа;
 • - с временна работа;
 • - със сезонна заетост;
 • - със срочен трудов договор;
 • - неработещи;
 • - безработни, регистриране в бюрата по труда;
 • - нерегистрирани безработни.
За различни нужди на отчетността на явлението и с оглед мерките по увеличаването на заетостта, могат да се различат следните видове :

 • - ефективна (продуктивна);
 • - пълна;
 • - непълна;
 • - скрита;
 • - сезонна;
 • - временна;
 • - периодична;
 • - случайна и др.
Заетост е дейността на гражданите в една държава, свързана с удовлетворяване на лични и обществени потребности, които не противоречат на законодателството на страната и са свързани с осигуряване на редовни доходи на населението чрез въвличането му в обществено полезен труд.
Върнете се в началото Go down
Zlatotyrsach

avatar


ПисанеЗаглавие: Политиката за заетост води до регулиране на трудовият пазар   Пон 14 Окт 2013, 13:45

Икономическата активност на населението под формата на трудова заетост е вид социално-демографски фактор, който зависи от редица условия, подлежащи на анализ и изследване, тъй като са важни както за държавата, така и за отделни икономически субекти. Провеждането на активна политика по заетостта е начин за регулиране на трудовия пазар.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
12zalamb
ГостПисанеЗаглавие: Роля на политиката на заетост   Пет 18 Окт 2013, 14:35

Чрез политиката на заетост се постига намаляване и даже евентуално ликвидиране на негативните последици, които се предизвикват от безработицата за постигане на социална стабилност в обществото, като основни направления на тази политика са:
- стимулиране на икономическия растеж;
- разработване и реализиране на програми за демографско развитие;
- насочване на технологиите към създаване на заетост;
- развитие на частния сектор и малкият бизнес;
- равномерно териториално разпределение на производството;
- разработване и реализиране на програми за обществени инвестиции;
- програми за заетост на лица, поставени при неблагоприятни условия;
- подготовка и обучение на работна сила;
- осъществяване на международно икономическо сътрудничество;
- ефективно функциониране на институциите на трудовия пазар и др .
Много от мерките на политиката по заетостта могат да доведат до добри резултати само ако са добре обмислени предварително и се реализират като една цялостна национална система от трудови въздействия, подчинени на общи икономически цели, които не са в разрез с икономическата и социалната политика на държавата.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
zala87mb
ГостПисанеЗаглавие: Мерките за заетост са срещу безработица и инфлация.   Вто 22 Окт 2013, 13:33

Има трите основни направления на бюджетна политика, които могат да повлияят върху осигуряването на заетост - производство, безработицата и инфлацията. Въздействието върху тях е комплексно, тъй като трудно може да се осъществи държавно стимулиране на производството без тази мярка да даде отражение върху заетостта и инфлацията.

Когато обаче става дума за бюджетното въздействие за стимулиране на заетост, трябва да се имат предвид:
- равнището на равновесие на производството и цените;
- развитието на инфлацията и кривата за нейните равновесни нива,
- реалното равнище на инфлацията при пълна заетост,
- равновесието на инфлацията със стагфлация;
- инфлацията, основаваща се на търсенето,
- инфлацията, основаваща се на разходите;
- данъчната политика, която въздейства на разходите за производство.

Щом се говори за заетост и инфлация, трябва да се има предвид заетост, при която безработицата е 5-10%, а също така и определено равнище на инфлацията. В същото време не трябва да се забравя, че всички мерки за намаляването на безработицата имат за резултат нарастване на инфлацията и обратно.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Zam.bov9
ГостПисанеЗаглавие: Re: Мерки за трудова заетост на пазара на труда осигуряват повече работа за хората (Trudova zaetost).   Съб 26 Окт 2013, 20:42

Заетост е всяка дейност на физически лица в трудоспособна възраст, свързана с удовлетворяване на техни лични и обществени потребности, не противоречаща на установеното в страната трудово законодателство и носещо определени доходи от работна заплата.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
P. 45lam
ГостПисанеЗаглавие: Re: Мерки за трудова заетост на пазара на труда осигуряват повече работа за хората (Trudova zaetost).   Съб 26 Окт 2013, 21:13

Понятието за „персонал“ в бизнеса произхожда от латинското persona — личност и представлява съвкупност от всички работници и служители на едно предприятие, заети в трудова дейност и влизащи в щатното разписание със съответните си длъжности и трудови характеристики, с изключение на временно отсътващите по уважителни причини (според трудовото заканодателство), като платен и неплатен отпуск, болест, майчинство, явяване на изпити и др.п.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Za.Rab92
ГостПисанеЗаглавие: Видове заетост с работа   Сря 30 Окт 2013, 14:42

Добре е човек да си дава сметка какви видове заетост с работа съществуват, с оглед на това да може да се насочва към подходящи такива за себе си и да извлича повече полза, осигурявайки си странични и допълнителни доходи. Ето някои видове заетос:
- Постоянна;
- Вторична;
- Допълнителна;
- Непълна;
- Нередовна;
- Сенчеста;
- Условна;
- Частична;
- Реална;
- Виртуална;
- Трудова;
- По проект;
- На свободна практика.
Сега вече може да поразширите кръгозора си и да обмислите допълнителни възможности за реализиране на доходна заетост в подходящи за Вас области на изява и помнете, че вашата заетост си е Ваше дело, а не на държавата, на работодателя или на някой друг. Мислейки по този начин, имате по.големи шансове да се реализирате в подходяща за Вас работа.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Za.Enc78
ГостПисанеЗаглавие: Политиката по заетост зависи от капацитета на трудовите чиновници.   Вто 05 Ное 2013, 14:50

С проблемите на труда, трудовите отношения, заплащането на труда и неговата производителност е свързан проблема с трудовата заетост, под което се разбират мерките за привличане на хората към трудова дейност и постигане на определена степен на удовлетвореност от трудова изява, като в крайна сметка, така се осигуряват свободни работни места.

Осъществяването на определена политика на заетост на населението, създаването на условия за рационално осигуряване на работа, представлява задача, възникваща във всяка пазарна икономика. Но за да бъдат тези решения адекватни на пазарната ситуация, чиновниците, занимаващи се с подготовката на съответните мерки, трябва да имат поне малко практически опит на този пазар и поне известен поглед върху събитията.

Ако тези условие (по отношение трудовите чиновници) бяха изпълнени, те непремено щяха да забележат, че възможностите за заетост в „реалната“ икономика са в криза, докато възможностите за осигуряване на работа във „виртуалната“ икономика са във възход. И тогава със сигурлност щеше да има значително по адекватни форми за преквалификация и осигуряване на заетост за почти всички млади специалисти. А докато това се случи, може да ползвате едно безплатно обучение за доходи от писане на теми в интернет на този адрес: http://rabota.123.st
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
tiende
ПисанеЗаглавие: Re: Мерки за трудова заетост на пазара на труда осигуряват повече работа за хората (Trudova zaetost).   Пон 11 Ное 2013, 14:14

Съдържанието на понятието „заетост“ включва в себе си както потребността на хората от различни видове обществено полезна дейност, така и степента на удовлетвореност от извършваната работа. Целта на осигуряването на пълна и продуктивна заетост на населението е постигането на ръст в производителността на труда, формиране на структури за устройване с работа, в съответствие с потребностите за усъвършенстване на отрасловата и регионална структури за производство с отчитане на социално демографските фактори.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Krumova_St.954
ГостПисанеЗаглавие: Заетост на населението   Съб 16 Ное 2013, 13:43

Под заетост на населението, като икономическа категория, трябва да се разбира съвкупност от социално икономически отношения, осигуряващи възможност да се прилага труд в различни сфери на стопанската дейност и изпълняващи функция на свързващо звено във възпроизводството на работна сила на всички нива - личност, семейство, фирма, общество.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved!
Върнете се в началото Go down
Elena_Tod.357
ГостПисанеЗаглавие: Заетост и изгода за населението.   Пон 25 Ное 2013, 14:16

Ако се разрови човек в различните източници по темата, може да намери доста определения на понятието „заетост“ на населението - продуктова, рационална, оптимална, балансирана, ефективна. Всички те само уточняват основното съдържание на трудовата заетост, състоящо се в необходимостта да се поддържа такова съответствие между заетата работна сила и нейните свободни резерви, между личните и веществените фактори на производство, които биха способствали за постигането на максимална ефективност на функциониране на производството и ръст в изгодите за насалението на дадена страна.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved!
Върнете се в началото Go down
Petar_Zang.37
ГостПисанеЗаглавие: Пълна и ефективна заетост   Пет 29 Ное 2013, 23:18

Специалистите различават пълна и ефективна заетост. Пълна заетост на населението е такова състояние на обществото, при което е осигурена работа на всички нуждаещи се от такава и желаещи да работят, което съответства на балансираност между търсенето и предлагането на работна сила.

Ефективна заетост се разглежда от две гледни точки:

- икономическа - като най-рационалното използване на човешките трудови ресурси и
- социална - като най-пълно съответствие с интересите на човека на труда.

По такъв начин, ако при пълна заетост на населението се определя количествената страна явлението, то с ефективна заетост се определя качествената страна на явлението.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved!
Върнете се в началото Go down
Kostadi_Ivan.8eui
ГостПисанеЗаглавие: Пазарна концепция за трудова заетост на населението.   Сря 11 Дек 2013, 03:52

С установяването на пазарни условия в България, концепцията за трудова заетост на населението се базира на някои основни принципи:

- Изключително право на хората е да се разпореждат със своите способности за производителен и творчески труд. Принуда към някакъв вид труд или трудова заетост са недопустими, с изключение на случаи, специално установени със закон;

- Държавата има отговорност по отношение правото на хората на труд и в съдействие за осигуряване заетост на населението с трудова дейност, на каквато е способен определен човек и каквато той желае да осъществява.

В рамките на тази концепция е възможно да се постигне уравновесеност на различно ниво на заетост, в зависимост от текущото състояние на пазара на труда по отношение на търсене и предлагане на свободни работни места, при условията на икономическа целесъобразност.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved!
Върнете се в началото Go down
Decho_Uzun.d8jiev
ГостПисанеЗаглавие: Кой е длъжен и кой има право на трудова заетост?   Чет 19 Дек 2013, 14:58

При преход към пазарна икономика, съществено се променя гледната точка за ефективна заетост на населението. Така се сменя идеологията за всеобща заетост на цялото население в трудоспособна възраст, подкрепена от задължението човек да участва в общественото производство, с концепцията за осигуряване на желаемата устроеност с работа и свободния избор на форми и вид за заетост на населението.

Казано по друг начин, правителството трябва да гарантира на всеки човек възможността да се труди, а човекът е в правото си да избира мястото и вида на трудовата дейност и да взема решения за участие в нея. Без съмнение, за пазарната икономика е по-трудно за гарнатира заетост, отколкото да предостави право на избор за изява на хората.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved!
Върнете се в началото Go down
Beno_Dace.83a
ГостПисанеЗаглавие: Re: Мерки за трудова заетост на пазара на труда осигуряват повече работа за хората (Trudova zaetost).   Вто 07 Яну 2014, 14:36

Според трудовото законодателство е предвидено, че всеки жител на страната има правото на заетост, като доброволно избира всякаква, не противоречаща на законите, обществено полезна дейност, както и мястото и вида на своята работа. Забранена е административната принуда към трудова заетост. Допустима е доброволна безработица (unemployment) на хора в трудоспособна възраст, при положение, че имат законни източници на доход, с помощта на които да се издържат.
-------------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved!
Върнете се в началото Go down
Zorka_Tenk.07fgva
ГостПисанеЗаглавие: Държавното регулиране на трудовата заетост изключва възможностите за надомна работа и домашен труд.   Нед 19 Яну 2014, 15:25

Концепцията за държавно или правителствено регулиране на заетостта и мерките в това направление, доста приличат на положението и принципите на административно държавна икономика, което се различава от принципите на свободния пазар и ги изкривява.

Такъв подход към осигуряването на заетост легализира редица подходи, които се отдалечават от пазарните принципи, а в същото време пренебрегва огромния потенциал на уреждане на възможностите за надомна работа, домашния труд в домашното стопанство, възпитанието на децата и грижите за престарели и инвалиди хора от семейството.

Ако се погледне повече в това направление, със сигурност ще се открият доста възможности за подобряване на трудовата заетост сред широки слоеве на населението.
-------------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved!
Върнете се в началото Go down
Zadenk.7ufgf_ova
ГостПисанеЗаглавие: Разкрепостени форми на трудова заетост.   Пет 31 Яну 2014, 20:38

Има много и различни форми на трудова заетост, които най-често са продиктувани ипредопределени от технологичните особености на съответното производство, като най-честия случай е на пълна трудова заетост по за 8 часа на ден. Но от гледна точка на обществените очаквания, би било редно заедно с постоянната заетост, при равни с нея права и на принципа на равнодостъпност, да се осигурява и работа по съвместителство, временна работа, епезодични форми на заетост на населението, работа по гъвкаво или пълзящоработно време.

Значението на такива гъвкави форми на труд се състои в това, че тяхната разкрепостеност, вътрешната свобода и гъвкавост съответстват на духа и принципите на пазарната икономика, стига дане се нарушава съответния професионален стандарт за изпълнение на съответната длъжност.

Подобна концепция за осигуряване на работа и заетост създава качествено нова представа за труда като социално икономическа категория, макар да не е ясно кой се очаква да поеме цената за тяхното въвеждане и поддържане.
-------------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved!
Върнете се в началото Go down
Dani_Zlatk.056va
ГостПисанеЗаглавие: Държавно регулиране на формите на заетост.   Вто 11 Фев 2014, 14:03

По отношение проблемите със заетостта, не бива да сезабравя, че свободното пазарно начало във формирането на трудовия сектор на пазарната икономика тясно се съчетава с държавно регулиращото начало.

Проблемите с установяването на нов тип социално трудови отношения на заетост, социалната опастност от безработица, колтакованията в търсенето на труда и неговото използване, принуждават държавата да се обръща към активна политика на пазара на труда, стигайки до прилагането на редица изкуствени държавни форми на заетост.
-------------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved!
Върнете се в началото Go down
Zita_Tane.76va
ГостПисанеЗаглавие: Рационална заетост.   Сря 19 Фев 2014, 22:35

Една време, при соца имаше нерационална заетост- за малко работа назначени много хора и те вместо да вършат работата, по-скоро си пречеха един на друг. Но това се правеше, за да се каже пред света, че в България няма безработица и всички хора в трудоспособна възраст са заети с работа. Сега говорим за рабционална заетост - която се прави със сметка за целесъобразно разпределение и използване на трудовите ресурси, по възможно най-ефективния начин. Все пак този вид заетост не е най-ефективната, поради това че отново има намеса на субективен фактир, при който различни чиновници са ангажиране с измисляне на различни изкуствени програми за наемане на безработни, пак със същата цел - да се намали по изкуствен начин безработицата и да се даде на по-широк хора в трудоспособна възраст да заработват някакви доходи. Такива са в момента мерките за платени стажове на студенти и ученици, при които държавата плаща и на студентите и наработодателите, за да наемат на стаж студенти и така в реална обстановка, те да придобиват трудови навици.
-------------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Uti_stafan0.75689ov
ГостПисанеЗаглавие: Пълна заетост - като вид утопия.   Сря 05 Мар 2014, 22:30

Пълна заетост е мечтата на всяко общество да осигури работа и обществено полезен труд за цялото трудоспособно население на своята територия, в рамките на което се осъществява индивидуалното (в рамките на семейството) и колективното (в рамките на фирма, организация, институция и държавата като цяло) възпроизводство на работната сила и удовлетворяване на цялата съвкупност от нейни потребности. Общо взето, това е доста нагарчаща утопия, че някой друг е длъжен да ни търси работа и в следствие на тези „права“ безработицата расте до умопомрачителни нива от над 10, 15 и даже 35% от трудоспособното население. Колкото по-скоро се въведе идеята за лична отговорност на индивида в обществото да осигурява полезни за обществото услуги или продукти и отговорност на държавата да го подготвя за това, толкова по-скоро ще видим реални резултати и снижение на безработицата у нас.
-------------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved!
Върнете се в началото Go down
Zarko_Nen.86ov
ГостПисанеЗаглавие: Непълна трудова заетост е работа с намалено работно време.   Вто 18 Мар 2014, 13:03

Непълната трудова заетост означава, че се работи на непълен работен ден, т.е. с намалено работно време. Това е форма на заетост, при която работника или служителя работи по-малко време от това, което е установено за нормално от работодателя или от Кодекса на труда.

Такива работници са тези, които работят по малко от 30 - 35 часа на седмица. Според данни на Международната организация по труда (МОТ) за последните 20 години броят на работниците с непълен работен ден се е увеличил с 25 - 50% в много от развитите страни, с изключение на САЩ.

Има много причини за разпространението на такъв модел на работа, като например личните убеждения на заетото лице, намаляване на работното време от страна на работодателя, невъзможността да се намери работа на пълен работен ден.

Според Конвенция № 175 на Международната организация по труда, хората които работят в условията на непълна трудова заетост, при намалено работно време, имат същите трудови права, както и работещите с пълно работно време.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Zarko_Lal.234ev
ГостПисанеЗаглавие: Подходи в политиката на заетост   Нед 06 Апр 2014, 17:22

Политиката по заетост предполага два подхода - може да се проведе
- или като политика за борба с безработицата (т. нар. политика постфактум),
- или като политика за недопускане на висока безработица.
Затова от особена важност при подбора на подход е познаването на световния опит в решаването на тези проблеми и отчитането на икономическите и социалните особености на България. Така се стига до активната политика по заетост, представляваща балансирана намеса на държавните институции в икономиката с цел постигане на равновесие между търсенето и предлагането на работна сила.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Sponsored content
ПисанеЗаглавие: Re: Мерки за трудова заетост на пазара на труда осигуряват повече работа за хората (Trudova zaetost).   

Върнете се в началото Go down
 
Мерки за трудова заетост на пазара на труда осигуряват повече работа за хората (Trudova zaetost).
Върнете се в началото 
Страница 1 от 1

Permissions in this forum:Можете да отговаряте на темите
Надомна работа без посредник. :: Работа в България и чужбина - 2015, труд и заетост. :: Труд и заетост в България против формите на безработица-
Създайте нова тема   Напишете отговорИдете на:  
Free forum | © phpBB | Поддръжка на форума | Връзки | Сигнал за злоупотреба | Sosblogs