Надомна работа без посредник.

Как да започнете надомна работа без посредник? Допълнителни доходи и бизнес от къщи, с помощта на готови ръководства за незабавно стартиране. Самостоятелна работа като самонаето лице - целият доход остава за Вас, без посредник. Възползвайте се още сега!
 
ИндексИндекс  ТърсенеТърсене  Регистрирайте сеРегистрирайте се  ВходВход  

Създайте нова тема   Напишете отговор
Share | 
 

 Земеделие е един от важните отрасли на селско стопанство

Go down 
АвторСъобщение
надомно
Admin
avatar


ПисанеЗаглавие: Земеделие е един от важните отрасли на селско стопанство   Пет 07 Юни 2013, 20:52

Същност и определение за земеделие

Почва и растения са основните обекти за земеделие - един от най-важните отрасли за селското стопанство, основан на използване на земята с цел отглеждане и съхранение на земеделска продукция от продоволствени, технически, фуражни и друг вид растения. За целта се разработват различни агро технологии, начини за най-рационално използване на земята и повишаване плодородието на почвата, с цел производство на високи и устойчиви добиви.
В по-ранните етапи на своето развитие, под земеделие се е разбирало селското стопанство, но по-късно с отделянето на животновъдството като самостоятелен отрасъл, под земеделие започват да разбират растениевъдството, свързани с обработка на земята

 • - полевъдство,
 • - овощарство,
 • - зеленчукопроизводство,
 • - плодовъдство,
 • - лозарство и др.
Към този отрасъл може да приобщим и производството на сено, слама и поддържането на пасбища, като природосъобразни форми за осигуряването на фураж, които са нужни в животновъдството.

Видове земеделие

В зависимост от почвено климатичните условия, земеделието може да се подраздели на

 • - мелиоративно (което се извършва на мелиорирани земи),
 • - оросяемо (с прилагане на различни видове оросяване на посевите) и
 • - естествено (не поливно, при което се разчита на природните дадености и климатичните фактори на времето).
Освен това, напоследък придобиват актуалност и известност такива форми на земеделие, като био (биологично), еко (екологично), биодинамично, устойчиво, органично, алтернативно и др., макар че в известна степен тези понятия се припокриват.

Фактори за плодородие в растениевъдството

Почва е повърхностния слой на земната кора, който притежава свойството плодородие или раждането на плодове, като плод при производството на растениевъдна продукция (продукти за изхранване на човека или фураж за животните) се разбира реколтата от растенията.

Плодородието на почвите е основен показател, характеризираш тяхното качество. Това е способността на почвата да служи като среда за обитаване от земеделските растения, като се явява източник и посредник в осигуряването на земните фактори за живот - вода, хранителни елементи, почвен въздух, изпълнявайки по този начин и екологична функция.

Съществуват няколко основни фактори за почвеното плодородие, които са необходими за осигуряване на добра реколта от повечето земеделски култури:

 • - агрофизични - плътност на почвата, пористост, зърнестост, водоустойчивост;

 • - биологични - съдържание на хумус, биоактивност, фитосанитарно състояние - вредност за растенията, отсъствие на възбудители на болести и вредители;

 • - агрохимични - киселинност, съдържание на подвижни съединения на азота, фосфора, калия, съдържание на микроелементи - Cu, Mo, B, Zn.

Стопанското значение на земеделието

Стопанското значение на отрасъл земеделие е много голямо. То осигурява хранителни продукти за населението, фуражи за животновъдството, суровина за много отрасли на промишлеността - хранителна, текстилна, фармацевтична, парфюмерийна и др. Успешното развитие на селското стопанство в голяма степен зависи от правилното съчетаване на земеделие с животновъдство - чрез взаимното осигуряване на фуражи естествени торове.
Върнете се в началото Go down
a38
Водещ
Водещ
avatar


ПисанеЗаглавие: Re: Земеделие е един от важните отрасли на селско стопанство   Пет 20 Сеп 2013, 01:24

Все повече хора намират изход в проточилата се криза като се захващат със земеделие. При това се заемат с по-деликатни работи като охлюви, калифорнийски червее, пеперуди, пойни птички, отглеждане на зайци, копър, магданоз, жен шен, жълт кантарион, култивирани печурки. Вероятно и Вие имате екзотична земеделска идея - може да я споделите с нас и да потърсите съдействие за нейното развитие. Доста доходи може да осигури земята, стига да има работливи стопани.
Върнете се в началото Go down
в9-8lamb
ГостПисанеЗаглавие: Кръговрат между земеделие и животновъдство   Чет 03 Окт 2013, 16:06

Животновъдството е земеделски отрасъл, който най-продуктивно използва земеделска продукция за изхранване на животните, а също и отпадъци като слама, плява, шума и др.

А от своя страна и животновъдството осигурява, особено в случаите на био - земеделие, ценни органични продукти, като тор, с който почвата възвръща в значителна степен своите хранителни елементи и азот, взети от растенията чрез тяхната коренова система.

Правилното съчетание между земеделие и животновъдство осигурява регулиран биологичен кръговрат на хранителните елементи и азота в почвата, като по този начин се осигурява балансирано развитие и съществуване и на двата отрасъла.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
zelamb78
ГостПисанеЗаглавие: Поливно земеделие   Нед 13 Окт 2013, 11:31

В зависимост от климата в един район и особено в случаите на малко количество на валежите, се прилага поливно земеделие, като за целта се изграждат съответните поливни съоръжение - язовири или микро язовири и канали за отвеждане на водата за напояване до засетите със земеделски култури площи.

Високите температури в засушливите райони предизвикват силно изпарение на почвената влага, прегряване на почвата и въздуха, което прави невъзможно отглеждането на редица земеделски култури без изкуствено напояване.

По този начин, прилагането на поливно земеделие, води до значително увеличение на продуктивността от единица земеделска площ - подобряване състава на засяваните култури и увеличаване количеството на реколтата и така се постига значително по-високо ниво на интензивност. Структурата на посевите е тясно специализирана, с максимално насищане на посевите с водещи култури, като ориз, царевица и др.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
zelamb73
ГостПисанеЗаглавие: Какво е система на земеделие?   Чет 17 Окт 2013, 17:09

Какво представлява понятието „система на земеделие“ - комплекс от взаимосвързани агпотехнически, мелиоративни и организационни мероприятия, насочени към ефективно използване на земята, съхраняване и увеличаване плодородието на почвата, получаване на високи и устойчиви добиви от земеделски култури.

В тази система на земеделие влизат и такива дейности като обработка на почвата, торени, напояване и защита на растенията, но още други.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Ag23lamb
ГостПисанеЗаглавие: Адаптивно ландшафтна система на земеделие   Пон 21 Окт 2013, 13:52

Една от основните системи на земеделие е адаптивно ландшафтната форма. Тя е сложен комплекс от екологично безопастни агротехнологии за производство на растителна продукция и възпроизводство плодородието на почвата, осигуряващи агрономична и икономическа ефективност на използване на агроландшафта на конкретното земеделско стопанство на основата на агроекологична групировка на земите.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
fz_la6mb
ГостПисанеЗаглавие: Форми на земеделие   Пет 25 Окт 2013, 11:20

Има две основни форми на земеделие - екстензивно и интензивно. При екстензивната форма на земеделие производството се увелива за сметка на увеличаване на земеделските площи. При интернзивното земедели производството расте за сметка на нови вложения за труд е средства за производство върху същата площ, без тя да се увеличанва. Такива са подобряването на агротехниката, механизация на земеделския труд, мелиорация на площите, използване на минерални торове и др.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Za.ze_pr
ГостПисанеЗаглавие: Закон за спадащото плодородие при земеделие   Вто 29 Окт 2013, 17:35

Изхождайки от закона за спадащото плодородие на почвата, различни икономисти се опитват да докажат, че допълнителното влагане на труд и средства за производство в земя и земеделие, се съпровождат със спад на тяхната доходност, което е и една от причините за обедняване на народите.

Други икономисти се опитват да докажат, че в условията на развиваща се техника за селско стопанство и интензификация на земеделието, водят след себе си увеличено производство на земеделска продукция при намаляване разходите за труд и средства. Истината е вероятно някъде по средата.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Ze.Vid90
ГостПисанеЗаглавие: Re: Земеделие е един от важните отрасли на селско стопанство   Нед 03 Ное 2013, 18:10

В зависимост от природните условия, в различните региони се установява различен вид земеделие. Например, в умерения пояс, в районите на достатъчно овлажняване от естествени валежи - се създава устойчиво земеделие. В засушливите райони - поливно земеделие; във влажните субтропици и тропици - целогодишно, където могат да се изкарват по 2 - 3 реколти годишно. В последния случай е наложително да се „въртят“ по подходящ начин земеделските култури, за да се избегне прекомерното изтощаване на почвата, а също да се предприемат редица агро- мероприятия.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Wirkfl_2
ГостПисанеЗаглавие: Устойчиво земеделие   Нед 10 Ное 2013, 14:12

Има различни видове земеделие - устойчиво, напояемо, полупланинско, планинско. Устойчивото земеделие е съсредоточено предимно в равнините, където има достатъчно валежи, осигуряващи естествено напояване на посивите.

Благоприятните почвено климатични условия тук позволяват да се отглеждат разнообразни продоволствени, технически и фуражни култури, без прилагане на изкуствено поливане.

Все пак са възможни и се наблюдават, понякога значително, колтакования в количеството на реколтата, които са обусловени най-вече от характера на сезоннота разпределение на валежите.

В тези случаи, се търси подобрение на технологията на устойчиво земеделие, насочено към подобряване на физическите свойства на почвата, прилагане на различни видове оран с цел обогатяване с елементи за хранене на растенията, торене и др. п.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Агов_Jos.572
ГостПисанеЗаглавие: Re: Земеделие е един от важните отрасли на селско стопанство   Пет 15 Ное 2013, 02:44

Агроландшафт е термин, който се използва при осъществяване на земеделие и има значение на природно териториален комплекс, чиято естествена растителност, върху по-голямата му част, е заменена с агроценоз - култивирани земеделски култури.
Върнете се в началото Go down
Radiev_Ty.4567
ГостПисанеЗаглавие: Re: Земеделие е един от важните отрасли на селско стопанство   Нед 24 Ное 2013, 14:27

При развитие на земеделие, по-голяма реколта се получава от земеделски фактори, които се намират в състояние на оптимално действие. При максимално действие на същите фактори, земеделската реколтата се понижава.
Върнете се в началото Go down
Veselin_Tan.r75l
ГостПисанеЗаглавие: Re: Земеделие е един от важните отрасли на селско стопанство   Пет 06 Дек 2013, 15:03

Закон за целокупното въздействие на факторите за живот на растенията при осъществяване на земеделие гласи: сумата от ефектите на всеки фактор поотделно винаги е по-малка от ефекта от съвместното действие на всички фактори.
Върнете се в началото Go down
Agnica_Dam.yan9
ГостПисанеЗаглавие: Re: Земеделие е един от важните отрасли на селско стопанство   Нед 15 Дек 2013, 17:43

Агроекологичното групиране на земите представлява условно обединяване на земи в категории, които отразяват техните земеделски свойства и качества, като се отчитат природно екологичните и социално икономическите условия.
Върнете се в началото Go down
Zekov_Danc.84jf
ГостПисанеЗаглавие: Зърнопроизводство   Съб 28 Дек 2013, 13:25

Зърнопроизводство е системата на земеделие, при която преобладаващата част от обработваемите площи е отредена за отглеждане на зърнени земеделски култури, като плодородието на почвата се поддържа и повишава посредством обработка на земята и с помощта на торене. Типични зърнопроизводителни райони в страната са Добруджа, Лудогорие, областта Загоре, а ъсщо и някои площи в Северозападна България.
-------------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Olga_Zemen.0dvyva
ГостПисанеЗаглавие: Орно земеделие   Пет 17 Яну 2014, 15:08

Орно земеделие е такава селскостапанска система, при която по-голямата част от земеделските площи се разорават на големи блокове и се засаждат с различни полеви култури (пшеница, царевица, слънчоглед и др.), а плодородието на почвата се поддържа за сметка на интензивно използване на торове.
-------------------
© 2-14 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Zlatotyrsach

avatar


ПисанеЗаглавие: Обособяване на науки за земеделие.   Сря 29 Яну 2014, 13:47

В процеса на развитие на земеделие през годините и вековете, постепено от него се обособяват и стават самостоятелни редица съпътсващи дейности и науки, като:
- селекция;
- агрохимия;
- агрофизика;
- семевъдство,
- фитопатология;
- селско стопанска ентомология;
- мелиорация;
- селско стопански инвентар и машини;
Има и още редица други области и науки, с които земеделието е тясно свързано.
-------------------
© 2-14 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Zina_Tene.76fva
ГостПисанеЗаглавие: Теоретично основа за земеделие   Съб 08 Фев 2014, 00:48

Теоретично основа за отрасъла земеделие са такива естествени науки, като почвознание, физиология на расдтенията, микробиология, метеорология, физика, химия, а също и редица технически науки, като механика, електроника и др.

Но от друга страна, главен метод, който се прилага при изследвания в земеделието, е полевия опит, позволяващ да се изучат различните методи и начини за отглеждане на селско стопански растения в полева, близка до производствената обстановка.
-------------------
© 2-14 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Teko_Zemon.76f
ГостПисанеЗаглавие: Теоретично основа за земеделие   Нед 16 Фев 2014, 22:13

Теоретично основа за отрасъла земеделие са такива естествени науки, като почвознание, физиология на расдтенията, микробиология, метеорология, физика, химия, а също и редица технически науки, като механика, електроника и др.

Но от друга страна, главен метод, който се прилага при изследвания в земеделието, е полевия опит, позволяващ да се изучат различните методи и начини за отглеждане на селско стопански растения в полева, близка до производствената обстановка.
-------------------
© 2-14 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Fani_Zenko.569va
ГостПисанеЗаглавие: Re: Земеделие е един от важните отрасли на селско стопанство   Вто 04 Мар 2014, 14:59

При осъществяването на земеделие има един закон за равнозначност и незаменимост на факторите за живот на растенията. Това означава, че е достатъчно да имаме плодородна почва, но тя също да бъде и оптимално напояване. Не е възможно да имаме земеделие само с напояване или само с добърсъстав на почвата. По аналогичен начин има и други фактори, които поне на този етап оставатт незаменими за отглеждането на растения, макар че се правят опити в космоса да се пренебрегнат някои от тях.
-------------------
© 2-14 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Zako_Den.8756ev
ГостПисанеЗаглавие: Re: Земеделие е един от важните отрасли на селско стопанство   Нед 16 Мар 2014, 17:07

За да се изучава минералното и въздушно хранене на растенията, закономерностите при техния растеж и развитие и други подобни въпроси, се използва вегетативния метод, а също лабораторно-полеви и лабораторни методи - микробиологични, химични и физични. За да се проверяват и внедряват челните достижения на науката и водещия опит във воденето на земеделие и в селскостопанската практика, непосредствено в земеделските стопанства или в опитни полеви станции се залагат различни производствени опити. В тази връзка, историята на земеделието е неразделима от историята на агрономията.
-------------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Иван Фххххх
ГостПисанеЗаглавие: Биологичен продукт за земеделие.   Вто 18 Мар 2014, 17:48

-------- Оригинално писмо --------
Получавам от вас много и полезни съвети , но искам да те питам как да увелича продажбите си. Внасяме от Унгария биологичен продукт за защита на растенията ТРИФЕНДЕР ВП,който може да се използва и за Биологично,и за конвенционално земеделие. Информация за продукта има на сайта ни httpwww.trifendххххх.com. Като официален представител,имаме възможност за добра отстъпка. Благодаря предварително.
От: Иван Фххххххх
Относно: Re: Zl 0019: Moje li biznes bez marketing?
Изпратено на: Сряда, 2011, Юни 22 10:33:05 EEST

ОТГОВОР:
Здравейте, Отговорът на Вашия въпрос е очевидно един - маркетинг.
- форум маркетинг - на който да разяснявате същността и ползите на Вашия продукт, да чувате "болките" на потенциалните си клиенти, да събирате готови клиенти;
- e–mail маркетинг - за да поддържате постаянна връзка със своите клиенти - новости, куриози, отстъпки, промоции....
- e–mail тестване - за да знаете кои рекламни кампании и текстове "работят" най добре и кои медии са най-отзивчиви;
- масова рекламно разгласителна кампания - най-вече в медиите за безплатна реклама;
- блог маркетинг - за новостите във Вашата област;
- артикъл маркетинг - за водене на скрита, безплатна реклама
- пазарни проучвания - за да знате в какво има полза и в какво няма полза да влагате пари, усилия и време.

Всичко изброено по-горе, може да го намерите като безкрайно евтини, стандартизирани оферти в бюлетините на ЗлатоТърсач - обикновено в края на всяка статия. А ако предпочитате по-индивидуализиран и съобразен с Вашата конкретика подход, това е предмет на евентуален индивидуален консултански договор, като тези услуги са доста по-скъпи.

Освен това, всичко изброено по-горе, включително и евентуалния консултантски договор, е свързано с доста много по обем работа от Ваша страна, която няма начин как да бъде избегната. Даже мисля, че за всичко казано ще Ви е необходим специален човек, назначен от Вас на позицията "Маркетинг".

Преди години, така аз създадох един маркетингов отдел в едно закъсало предприятие от 3-ма специалисти. Получих адски много критики, че "прахосвам" пари за нищо. Но след 6 - 9 месеца с документи и доказателства отчетох, че срещу няколкото хиляди лева разходи по този отдел, той е реализирал продажби за 960 000 лева. Когато цифрите говорят и най-големите критикари мълчат.

Освен това, хубаво е че имате сайт, но още по-добре би било той да привлича по-голяма посещаемост. А това също е въпрос на маркетинг и много специализирани мерки за повишаване на посещаемостта. Както се казва, сега вече всичко е въпрос на избор от Ваша страна. Поздрав!
ЗлатоТърсач
-----------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved!
Върнете се в началото Go down
Boris_Zagor.54435ov
ГостПисанеЗаглавие: Re: Земеделие е един от важните отрасли на селско стопанство   Пет 04 Апр 2014, 17:09

Биологичното земеделие е специфичен начин за производство на земеделска продукция, основно - зеленчуци, така че то да опазва околната среда и биологичното разнообразие, като в същото време се осигурява здравословна и качествена храна.
-------------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Sponsored content
ПисанеЗаглавие: Re: Земеделие е един от важните отрасли на селско стопанство   

Върнете се в началото Go down
 
Земеделие е един от важните отрасли на селско стопанство
Върнете се в началото 
Страница 1 от 1

Permissions in this forum:Можете да отговаряте на темите
Надомна работа без посредник. :: Готови ръководства за надомна работа - веднага. :: Доход от градина в задния двор.-
Създайте нова тема   Напишете отговорИдете на:  
Free forum | © phpBB | Поддръжка на форума | Връзки | Сигнал за злоупотреба | Create a blog