Надомна работа без посредник.

Как да започнете надомна работа без посредник? Допълнителни доходи и бизнес от къщи, с помощта на готови ръководства за незабавно стартиране. Самостоятелна работа като самонаето лице - целият доход остава за Вас, без посредник. Възползвайте се още сега!
 
ИндексИндекс  ТърсенеТърсене  Регистрирайте сеРегистрирайте се  ВходВход  

Създайте нова тема   Напишете отговор
Share | 
 

 Какво включва трудовото възнаграждение (Struktura, shema, politika na trudovoto vyznagrajdenie)?

Go down 
АвторСъобщение
надомно
Admin
avatar


ПисанеЗаглавие: Какво включва трудовото възнаграждение (Struktura, shema, politika na trudovoto vyznagrajdenie)?   Съб 22 Окт 2011, 23:22

Работната заплата е паричен израз на трудовото възнаграждение, което отразява скалата на заплащането за отделни видове работи (или професии). Това има значение за създаване на възможност за разработване на схема за справедлива и прозрачна система за заплащане на труда.
Схемата на заплащане включва последователност от категории (степени), отразяващи нивото на заплащане. За всяка категория има диапазон на заплащане, който в известна степен се покрива със съседните категории, които могат предварително да бъдат определени с организационно-регламентиращ документ, разработен и приет във фирмата. Четете още подробности за организацията при разработване на трудово възнаграждение в следващите публикации.

С
Върнете се в началото Go down
Zlatotyrsach

avatar


ПисанеЗаглавие: Re: Какво включва трудовото възнаграждение (Struktura, shema, politika na trudovoto vyznagrajdenie)?   Чет 17 Окт 2013, 17:16

Скоро ще има раздвижване по тази тема с публикуването на нови метериали относно осигуряването на възнаграждение, както за работа по трудов договор, така и за надомен труд от къщи.
Върнете се в началото Go down
lamb897r
ГостПисанеЗаглавие: Що е то възнаграждение?   Пон 21 Окт 2013, 13:45

Възнаграждение е всяко заплащане за нещо - труд, услуга. То може да бъде парично или предметно, а също и под формата на определени права или привилегии, които могат да се ползват в една или друга ситуация в живота или на работа.
-----------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
arbeit123
ПисанеЗаглавие: Добро възнаграждение се дава за краен резултат, а не за "седене" на работа.   Пет 25 Окт 2013, 02:32

Идеята да се договаря и плаща заплата за извършването на определен вид труд или работа (определението тук >>>) се корени в различните форми на възнаграждение, които по същество често са парично поощрение и се прилагат масово в трудово-правните отношения между работодател и работник, основаващи се на специално трудово законодателство в страната, а също и на редица международни Спогодби в областта на труда.Даването на възнаграждение (нещо ценно в очите на получаващия) е основен метод за формиране и моделиране поведението на членовете на едно общество или в частност — на трудов колектив, и се отнася към методите на мотивация, които са два вида - възнаграждение (моркова) и наказание (тоягата). Оттук произлиза и притчата за стопанина, който стимулира работоспособността на своето магаре, като размахва морков пред носа му, а когато то се заинати, хваща тоягата. Така възнаграждението е вид позитивна външна мотивация за определена целесъобразна дейност в условията на обществото.


Видове възнаграждения


В съвременното общество има два основни вида възнаграждение - трудово (постоянно) и такова, което се дава по най-различни други поводи. Трудовото възнаграждение е в значителна степен уредено с цялостна нормативна база на трудовото законодателство. Но освен този вид, в обществото съществуват и редица други форми, основания и поводи за даване и получаване на възнаграждения с цел поощряване за постигнати постижения (спортни, научни, творчески), награди, отличия, благодарности, привилегии, титли, кариерен и професионален ръст и др.


Възнагражденията са чувствителна социална категория и винаги са във фокуса на общественото внимание, като понякога са в състояние да предизвикат даже социални революции. Във всички случаи, те са елемент от политиката на доходи в обществото и са основен израз на Брутния вътрешен продукт на една страна, като всеки член на обществото очаква и се надява да бъде възнаграден подобаващо за своите усилия и принос.


Основен принцип при възнаграждаване


Възнаграждението може да се дава не само под формата на парично заплащане, но да бъде също под формата на похвала, одобрение, внимание на околните, а в крайна сметка то може да е и собственото удовлетворение от добре свършена работа. Желанието да се получават възнаграждения е един вид „заложено“ в човека и е свойствено за всички хора, без изключение. Оттук и основния принцип на мотивация, залегнал в мениджмънта, става много прост - „върши се това, което се възнаграждава“.


С помощта на горния принцип може да се обясни голяма част от поведението на хората, особено що се отнася до работа. Огледайте се около себе си и ще откриете не малко примери за това. Например, една касиерка в търговска верига може да е учтива с Вас, понеже й доплащат за вежливост. Но ако постъпят жалби от страна на клиенти за грубо и неучтиво поведение, тя може да бъде санкционирана за това с удръжки от заплатата си.


Разбира се, има много хора, които по природа са учтиви и изпънителни, но рано или късно, всеки човек си задава въпроса - защо да прави едно или друго нещо, ако то не се цени и не се възнаграждава? Всеки иска работата му да бъде оценявана по достойнство и това е главния стимул за ефективен труд. Ако такива стимули липсват, човек започва да търси начини за удовлетворяване на своята потребност от добро възнаграждение на друго място - сменя своята месторабота.


Управление на възнаграждението


Всяко възнаграждение, като част от мотивацията, представлява вид управленска дейност, понеже дава широки възможности да се въздейства върху персонала с оглед постигането на предварително запланирани цели. А в този смисъл то е елемент и от стратегията и политиката на на всяка фирма, организация или институция в областта на управление на човешките трудови ресурси. Така хората се възнаграждават в съответствие с приноса, който те имат за постигане целите на организацията или фирмата.


Днес, изплащането на възнаграждения се приема не само като начин за парично възмездяване труда на работниците и служителите, но и като начин за ефективно стимулиране на персонала за повишаване производителността на труда. Добре обмислената система на заплащане оказва значително влияние върху мотивацията на човешките трудови ресурси от икономическа и психологическа гледна точка, но от друга гледна точка, същите плащания се явяват разход или изходящ паричен поток, което пък стимулира предприемача или мениджърите на компанията да подобряват и своята ефективност в подбора и развитието на персонал.


В по-широк смисъл, възнагражденията не са изплащания само под формата на парични знаци, а много често те могат да се прилагат и под формата на материални стимули - безплатна храна, облекло, почивки, отпуски, посещения на културни мероприятия, повишение в длъжност, отличаване с грамоти, предметни награди и всякакви други форми, които се считат за мотивиращи в конкретната ситуация на работната среда.


Разработване на система за изплащане на възнагражденията


Всяка организация има свой специфичен процес на разработване, внедряване и поддържане на системите за парични и непарични плащания, които помагат да се подобри качеството на работа. Управлението на средствата за трудови възнаграждения трябва да ги прави както мотивиращи, така и справедливи, като освен това, трябва да се спазват редица нормативни правила и норми, както в съответната организация, така и на национално ниво. Не всяко увеличение на един или друг стимул за трудова реализация може да доведе до повишаване на производителността и ефективността в работата.


За тези цели е необходимо наличието на определени условия, като например, да има създадена съответната нагласа в хората, че съществува връзка между работна заплата и производителност и че повишаването на производителността се отразява върху работната им заплата. В този смисъл е необходимо да се възнаграждават не толкова усилията на хората според техния стаж и работното време, а по-скоро да се съобразяват и акцентират върху това какви резултати се постигат и дали те влияят върху целите на организацията. Трябва да се възнаграждава приноса, а не статута.


Компоненти на целевото възнаграждаване


В такъв случай е възможно да отделим най-общо казано три компонента на трудовото възнаграждение - за трудов статут (за образование, квалификация, опит, стаж, работно време), за социален статус (болнични, майчинство, инвалидност, почивки, отпуски, културни програми) и за принос (производителност, качество, продажби, пазари - всякакво съдействие за осъществяване целите за развитие на организацията или фирмата). По този начин, посредствените работници ще получават минимална част от третата компонента, а за добрите тя може да надхвърли сумата от първите две.


В този смисъл, е на отмиране всяко възнаграждение за „седене“ на работното място в рамките на обявеното работно време. Напоследък все повече фирми и организации започват да плащат възнаграждения не за „седене“ или за статут (образование, стаж и т.н.), а за краен резултат, при това такъв, който най-пълно съответства на целите, които си е поставила организацията - т.е. търсят се форми да се възнаграждава реалния и конкретен принос. А тази тенденция изважда на все по преден план акордното или проектното начало във формирането на заплата, според постигнатите цели в работата.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

© 2013 Димитър Ламбов, All rights reserved!
Върнете се в началото Go down
Rz.Trud0
ГостПисанеЗаглавие: Re: Какво включва трудовото възнаграждение (Struktura, shema, politika na trudovoto vyznagrajdenie)?   Вто 29 Окт 2013, 14:57

Плащаната работна заплата е паричен израз на трудово възнаграждение, определено в съответствие с трудовото законодателство и писмено споразумение между работодател и работник в подписан от тях трудов договор.
Върнете се в началото Go down
Va.Tru98
ГостПисанеЗаглавие: Трудово възнаграждение при работа стимулира и мотивира поведението на наетия персонал.   Вто 29 Окт 2013, 21:55

Преди да стигнем до изясняванесъщността на понятието “трудово възнаграждение”, добре да си припомним занечието на по-общото понятие -с възнаграждение. То е вид външна мотивация за определена целесъобразна дейност в условията на обществото, като то може да има и много разновидности, според характерната специфика на конкретната дейност: трудово възнаграждение, медал за рекорд, стимули - в т.ч. и натурални, част от печалбата в бизнеса, грамота за постижения и заслуги, спортна купа за класиране в състезание, работна заплата - договорено месечно трудово заплащане в пари, поощрение като вид извънредно възнаграждение за проявена инициатива.
Така че, възнаграждение, според теорията за мотивацията, може да се окаже всичко което е ценно за човека и го стимулира да извърши определени обществено полезни действия. Но под възнаграждение, в по-тесния смисъл на думата, се разбира трудово възнаграждение, а още по-тясно се подразбира паричното заплащане или работната заплата за положен наемен труд по трудов договор, с който се договаря извършването на конкретна работа, с конкретно работно място и в рамките на фиксирано работно време.

Очакванията да се получи трудово възнаграждение мотивира активно трудово поведение у наетите работници или служители, което е свързано с резултатите от полагания труд. Наетия персонал проявява тенденция да действат по един или друг начин, възоснова на очакваното от него възнаграждение, което се възприема като привлекателно за него. Възможни са и често се срещат различни форми на възнаграждение за положения труд:

 • за свършена конкретна работа - на акорд, по договор,
 • за определено време - надница - на час, за ден,
 • за определена норма - в производството,
 • отстъпка - в търговията наедро или надребно и при дистрибуцията,
 • процент - от оборот, от сключен договор (застраховане, реклама…)
Всяко трудово възнаграждение се основава на свойството си да мотивира, формира и стимулира определено трудово поведение у наетия персонал в посока на фирмените цели. Това се постига чрез механизма и определеното на тази основа парично трудово заплащане, с помощта на което се осигуряват средства за живот на наетите лица и техните семейства в рамките на обществено необходимия размер на материалната и духовна издръжка на трудоспособните лица в дадена страна. Повече за принципите на формиране на трудово възнаграждение четете тук http://zaplata1.blogspot.com/2013/04/formirane-na-trudovo-vaznagrajdenie.html

За да функционира правилно този модел на стимулиране, е необходимо правилно отчитане на специфичните икономически условия, в които работи и функционира конкретния стопански субект. Всяко трудово възнаграждение над обективно установения пазарен размер на издръжката на наетия персонал може да започне да намалява ефективността и конкурентноспособността на организацията. Но ако от друга страна бъде пък недостатъчно, това води до засилено трудово текучеството и поставя под въпрос стабилността на производствените резултати във всяка фирмата.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
© 2013 Димитър Ламбов, All rights reserved!
Фотоизточник: google.images
Върнете се в началото Go down
Stanky98
ГостПисанеЗаглавие: Почасово възнаграждение   Чет 07 Ное 2013, 20:08

Почасово възнаграждение касае случаите на почасова работа, и то тогава, когато е договорено незабавно заплащане - веднага след свършване на възложената работа - особено ако е еднократна. Но има и друг вариант, когато сте на постоянна работа,у но с гъвкаво работно време. В този случай се отчитат изработените часове, умножават се по почасовото възнаграждение, за което сте се договорили, но общата сума получавате в края на седмицата или в края на месеца..
-----------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
tiende
ПисанеЗаглавие: Формиране на трудово възнаграждение.   Пет 08 Ное 2013, 01:29

По правило, трудовото възнаграждение за работа на наетите във фирма или организация работници и служители се

 • формира,
 • регулира и
 • диференцира
в съответствие с професионална оценка, предназначена да установи различията в количеството и качеството на полагания труд. При това максимално трябва да се спазва изискването за “при равен труд – равно трудово възнаграждение”. Различните условия за полагане на труд се установяват посредством оценка за

 • сложността на изпълняваните работи,
 • различията в тежестта и условията на труд,
 • степента на производителност.
Дадената оценка за разхода на жив труд е обективна и има реална стойност, само когато тя е установена чрез научно-обосновани

 • норми,
 • нормативи,
 • показатели,
 • критерии
свързани с конкретната производствено-стопанската дейност на всеки работник или служител. Формирането на трудово възнаграждение не бива се прави въз основа на неясни и непрофесионални критерии (приятелство, роднинство...), защото така се залага гнила основа в работата на цялата система (фирма, организация или институция), която рано или късно ще доведе до не благополучия в работата, при това не малки.
Фотоизточник: google.images
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
© 2013 Димитър Ламбов, All rights reserved!
Върнете се в началото Go down
Vajarov_67325
ГостПисанеЗаглавие: Същност на понятието възнаграждение   Сря 13 Ное 2013, 23:04

Възнаграждение е процес или вид действие по значението на глагола възнаграждавам, имащо за смисъл предоставянето или поднасянето на някаква награда или на заплащане за нещо - работа, труд, постижение, сделка и др.п.

Всяко възнаграждение може да се разбира, според неговото бизнес тълкуване, и като поощрение и заплащане не само за конкретен и измерим физически труд, но и за получаване на дивидевт от акции, лихва от депозит, авторско право за произведение, наем за отдаден имот и т.н.
-----------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Traykov_76ghr
ГостПисанеЗаглавие: Трудово възнаграждение в натура   Сря 20 Ное 2013, 17:27

По силата на Конвенция 95 на МОТ трудово възнаграждение се изплаща в пари, а по изключение, според конкретните условия
- действуващото законодателство в съответната страна,
- постигнатите споразумения и
- подписаните трудови договори между синдикатите и работодателските сдружения или между работодателя и работника /служителя/,
част от заплатите може да се изплащат и в натура.
-----------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved!
Върнете се в началото Go down
Petev_7Hist.8
ГостПисанеЗаглавие: Парично възнаграждение.   Сря 27 Ное 2013, 23:17

Парично възнаграждение е всяко парично заплащане за труда на работници по трудов договор за извършената от тях работа под формата на работна заплата или допълнителни премии, зависещи от количеството и качеството на вложения труд.

Парично възнаграждение е характерно не само за работа по трудов договор. Такова може да се изплаща и граждански договор, но в този случай то не е трудово, т.е. в него или с него не са предвидени редица социални плащания и придобивки.
-----------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Komitovska_Xinia.5ir8
ГостПисанеЗаглавие: Комисионно възнаграждение   Нед 08 Дек 2013, 23:28

Освен трудово има и друг вид - комисионно възнаграждение, което намира приложение обикновено в търговията, където освен трудовото, се осигурява и комисионно - допълнително заплащане, като процент от реализираните успешно търговски сделки или продажби. В някои случаи на търговски агенти комисионната си остава единственото възнаграждение, без основна заплата и без трудов договор.
-----------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Aneta_Gosk.8oba
ГостПисанеЗаглавие: Агентско възнаграждение   Сря 18 Дек 2013, 13:35

Има доста продавачи, които имат агентски посреднически договор за продажба на определени стоки или услуги, срещу получаване на агенгско възнаграждение, като процент от реализираните и платени продажби. И обратно, възможно е същия метод на възнаграждение да се прилага и при агентите, действащи като закупчици или доставчици на суровини, материали, резервни части и други служебни консумативи за дадена дейност. Те също могат да получават агентско възнаграждение, според обема на реализираните доставки или закупените стоки.
-----------------
© 2013 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Reni_Velc.2ba
ГостПисанеЗаглавие: Регресивно възнаграждение   Съб 04 Яну 2014, 15:27

Съществува система на регресивно възнаграждение, при която се предвижда прогресивно намаление на сумите за възнаграждения на посредник, в зависимост от обема на реализираните от него продажби.

Идеята е в началото да му се даде възможност, докато е все още неопитен, да заработва по-голям процент от реализираните сделки, а в последствие, като набере опит и обема на продажбите се вдигне, възнаграждението да се намали до обичайния му за съответната дейност размер или процент от реализзациите.

Регресивно възнаграждение се предвижда и прилага най-вече в комисионната търговска и други посреднически дейности, при които се договаря заплащане според постигането на конкретни продажбени резултати, а не на час или за присъствие.
-----------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Lina_Vatev.fg879a
ГостПисанеЗаглавие: Линейно възнаграждение   Сря 15 Яну 2014, 20:06

Линейно възнаграждение е система на заплащане на труда, при която посредника получава определен процент от оборота, без промени в зависимост от обема на реализацията. Т.е. и 100 лв реализация и 1000 лв реализация, процента е винаги 10% - един и същ.
-----------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Velko_Pan.067dov
ГостПисанеЗаглавие: Прогресивно възнаграждение   Вто 28 Яну 2014, 13:57

В различни видове бизнес дейности намира приложение т.н. прогресивно възнаграждение, като с нарастване на обема на реализираните сделки, нараства и процента на възнаграждение от тях. Такава на увеличаващо се възнаграждение може да ползвате по предложението за мини франчайзинг с „ръководство 1362“ - тук http://nadomno.bulgarianforum.net/t181-topic?highlight=1362
-----------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Katya_Venk.0k398va
ГостПисанеЗаглавие: Комисионно възнаграждение   Чет 06 Фев 2014, 23:29

При различни договори за посредничество най-често се договаря комисионно възнаграждение, което възложителя, собственике или производителя на определен продукт е длъжен да изплати на посредника, който е наел да осъществява продажби или търговия или доставка.

Точните условия по отношение вида и начина на осъществяването на подобни сделки са уточнени в комисионния договор, но вариантите за изплащане на комисионното възнаграждение могат да бъдат два: В единият случай цялата сума по сделката постъпва по сметката на възложителя и от нея, в рамките на договорения срок, той превежда на комисионера договорената сума.

Другият вариант е обратния, сумата постапва на името на комисионера. от нея той удържа своето възнаграждение, а остатъка превежда на своя възложител, в срок, предвиден в споразумението им.

Кое е по-добро като вариант за Вас, зависи от коя страна на сделката сте - но не си мислете, че при всички случаи е облагодетелстван този, който получава директно порите от клиента. Има доста други условия и съображения, които е добре да се предвидят и обмислят.
-----------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Katya_Kost.jf78va
ГостПисанеЗаглавие: Re: Какво включва трудовото възнаграждение (Struktura, shema, politika na trudovoto vyznagrajdenie)?   Съб 15 Фев 2014, 21:59

Ако имате договор за комисионно възнаграждение, осигурили сте сделка, но по някаква причина възложителя Ви не е успял да изпълни тази сделка, то в този случай той Ви дължи договорената в договора комисионна, а също и на компенсиране на понесените разходи по тази сделка.
-----------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Venko_Pane.8796ev
ГостПисанеЗаглавие: Партньорско възнаграждение.   Пет 28 Фев 2014, 14:31

При осъществяване на съвместна дейност, парньорите в бизнеса се договарят за партньорско възнаграждение, освен твърдата съставка за покриване на текущите им нужди. То има променлив характер и се влияе от това, доколко е успешна осъществяваната дейност. Партньорското възнаграждение обикновено се договаря като процент или като дял от нещо - приходи, печалба, постъпления и др.

Неговата срочност също подлежи да договаряне - ежедневно, седмично, месечно, годишно, при реализиране на сделка и т.н. Възможно е изплащането да е обвързано и с наличието на някаква минимална сума. Това се налага в случаите на дистанционно партньорство и особено на такова през интернет и когато е международно.

В тези случаи съществуват не малко такси за парични преводи и ако партньорското възнаграждение е твърде ниско, съществува риск тя да не може да покрие таксата за превод. Затова се поставя минимум за изплащане, който се постига с натрупване и се изплаща над определен праг. Например, при Adsense е 70 евро или 100 долара.
-----------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Venko_Pan.8976ev
ГостПисанеЗаглавие: Re: Какво включва трудовото възнаграждение (Struktura, shema, politika na trudovoto vyznagrajdenie)?   Сря 12 Мар 2014, 13:48

Редица интернет компании позволяват изплащане на заработено възнаграждение, само когато се постигне някакъв минимум на събраните пари - например, 50 долара, 70 евро и т.н. Това се налага поради преводните такси. Не целесъбразно да Ви превеждат заработка от 10 долара, ако таксата за превода е 15 евро. Имайки предвид това често срещано правило, добре е предварително да проверявате условията за изплащане на възнаграждение, за да не останете изненадани в края на месеца поради недостигнат лемит.
-----------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Velko_pen.9876ev
ГостПисанеЗаглавие: Интернет възнаграждение.   Нед 30 Мар 2014, 17:11

Редица партньорски програми в интернет (forex, кликане по реклами, афилиейт маркетинг и др.) се основават на изплащане на партньорско възнаграждение (не трудово) от реализацията на определен оборот или от заработката на хора, които са привлечени за участие в съответната програма. Принципите и размерите на такива възнаграждения са различни и е добре внимателно да бъдат проучвани, преди за вложите време в тях. Много често, изплащането на този вид възнаграждение, е обвързано с наработването на определен минимум, с оглед да е достатъчно да се покрият преводните такси, като това обикновено са международни парични преводи.
-----------------
© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved
Върнете се в началото Go down
Sponsored content
ПисанеЗаглавие: Re: Какво включва трудовото възнаграждение (Struktura, shema, politika na trudovoto vyznagrajdenie)?   

Върнете се в началото Go down
 
Какво включва трудовото възнаграждение (Struktura, shema, politika na trudovoto vyznagrajdenie)?
Върнете се в началото 
Страница 1 от 1

Permissions in this forum:Можете да отговаряте на темите
Надомна работа без посредник. :: Работа в България и чужбина - 2015, труд и заетост. :: Труд и заетост в България против формите на безработица-
Създайте нова тема   Напишете отговорИдете на:  
Free forum | © phpBB | Поддръжка на форума | Връзки | Сигнал за злоупотреба | Create a blog